Rekisteriseloste – The Finnish Metallica Chapterin jäsenrekisteri
Päivitetty 7.6.2023

1. Rekisterin pitäjä

The Finnish Metallica Chapter

2. Yhteyshenkilö

Stephen Burgess
stephen.burgess (a) metclub.fi

3. Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.

Tietojen tallentamisen ja käsittelyn tarkoitus on jäsenrekisterin ylläpito, jäsenyyden edellytysten täyttymisen valvonta sekä yhteydenpito jäseniin.

4. Rekisterin sisältämät tiedot ja tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan:

- Etunimi ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Tieto asuinpaikasta maakunnan tarkkuudella
- Tieto Metallican virallisen fanclubin Fifth Member -jäsenyydestä ja Fifth Member -käyttäjätunnus
- Vanha The Finnish Metallica Chapter -jäsennumero
- Vanhan Metallican fanclubin jäsennumero

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä liittymislomakkeen kautta.

5. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto ETA:n ja EU:n ulkopuolelle

The Finnish Metallica Chapter toimii Metallican virallisen fanclubin itsenäisenä alaosastona. Jäsenyys The Finnish Metallica Chapterissa edellyttää voimassa olevaa Fifth Member -jäsenyyttä. Metallican virallinen fanclub edellyttää, että The Finnish Metallica Chapter luovuttaa vuosittain jäsenrekisterinsä fanclubille (tai sen kulloisellekin Yhdysvaltoihin rekisteröityneelle taustayhtiölle) jäsenyyden voimas-saolon varmistamista varten.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri säilytetään pilvipalvelussa. Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tiedot on suojattu salasanalla ja rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

7. Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen tarkastamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa tarkistaa tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain jäsenten tietoja. Tiedot poistetaan, mikäli jäsenyyden edellytykset eivät täyty tai henkilö ilmoittaa rekisterinpitäjälle, että ei halua kuulua enää The Finnish Metallica Chapteriin.